+38521320543

 

Mia Kaćunić majstor frizer

Još kao dijete htjela sam biti frizer i ostala sam pri svojoj odluci do upisa u srednju školu. Završila sam u Obrtničkoj školi Split smjer frizer, te tako odmah nakon škole, kao pripravnik počela raditi u Beauty centru Chiara 2018. godine.


Majstorski ispit sam položila 2021. i stekla diolomu majstor frizer . U ovih šest godina bila sam na mnogim edukacijama, a najviše edukacija sam završila na Schwartzkopf akademiji u Zagrebu i Splitu . Edukacije su jako bitne za daljnje usavršavanje i napredak u radu . Upravo zbog toga sa lakoćom pratim trendove i tehnike koje dolaze te rješavam teže zadatke na kosama bez straha.


U Beauty centru Chiara osjećam se kao kod svoje kuće. Opuštena je atmosfera i super su kolegice, a to je ono što je najbitnije za dobar rad.