+38521320543

 

Luka Vlašić,viši fizioterapeut & Human tecar ekspert

Luka Vlašić,viši fizioterapeut & Human tecar ekspert

 

image2 (1)

Viši fizioterapeut & tecar ekspert

TECAR TERAPIJA

Human tecar HCR 1002 je elektromagnetski stimulator
mikrocirkulacije.
Djeluje korištenjem radiofrekvencijskog signala koji je u dodiru sa
biološkim tkivom putem dvije voodljive eletrode kako bi pokrenuo
metaboličku aktivaciju samog tkiva stimulirajući cirkulaciju krvi i limfe
u više ili maanje dijelove tijela, ovisno o tome dali je cilji terapije
utjecati na cijelo tijelo, ograničena područja ili na pojedine dijelove
tijela.

Kako radi?

Hcl 1002 se temelji na principu „KAPACITATOR“ koji je dobro poznat
u fizici, ali se prvi put koristi u ovoj vrsti elektormedicinskih uređaja.
Elektro magnetski signal ( radiofrekvencijski signal srednje frekvencije
0.447 MHz ne širi se zrakom, već se prenosi u tkivo izravnim
kontaktom, djelujući iznutra i bez ikakvog gubitka energije. Signal je
čist zbog frekvencije i snage uređaja. Tecar terapija aktivira električne
naboje ( elektrolite) koji su prirodno prisutni u tijelu. Oni utječu na
stanični metabolizam pokrečući potrebu za više kisika i više hranjivih
tvari i povećavajući tako cirkulaciju krvi u određenom području.
Promjena elektrolita se događa ispod elektrode. Stimulacija utječe na
metaboličku ravnotežu biološkog tkiva na izuzetno postupan,
moduliran način, ovisni o individualnoj patologiji osobe kod koje se
provodi. Jedna od glavnih prednosti HCR 1002 je homogenost
dubokog odgovora tkiva a razlog tome je što se energija prenosi
isključivo procesima privlačenja i odbijanja elektičnih naboja.

Tecar terapija pospješuje krvni optok, pospješuje izvlačenje kisika iz
tkiva te pospješuje resorpciju u hemolimfatična i hemoragična
područja, povećava energiju metabolizma stanice, povećava protok
minerala i lipida a temperaturom smanjujemo bolnost te eliminira
štetne produkte.
Ima široku primjenu te je efikasan kod kronične i aktune boli, liječenja
parcijalnih i totalnih ruptura, mišićnog hipertonusa, regeneracija i
releaksacije mišića,otoka, liječenja sportskih povreda, kao vid
fizikalne terapije ali i u estetske svrhe gdje dokazuje svoju
učinkovitost.

📍Za sve informacije kontaktirajte nas na :
☎️📞021 320-543
📲091 507 3881 (Jasna) 091 585 7730(Luka)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*

*